Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải hiển diện trong chỉ đạo hàng ngày

08/06/2024 07:14

hn09a-1655478079159219586402-9-0-509-800

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu

Phát biểu tại hội thảo về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị phải hiển diện trong chỉ đạo hằng ngày của từng tổ chức Đảng, từng cấp ủy.

Chiều 17/6, Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm sâu sắc hơn một số vấn đề như đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; đổi mới việc giới thiệu đảng viên ứng cử vào các vị trí lãnh đạo của các cơ quan nhà nước; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên....

doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-4-

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chủ trì hội thảo. Ảnh: Viết Thành

Kết luận hội thảo, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong những năm qua đã góp phần tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

Tuy nhiên, hiện tại phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị còn chậm đổi mới, có mặt còn lúng túng, do đó, cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn mang tính quy luật của toàn bộ sự nghiệp đổi mới, trong đó tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một yêu cầu đặt ra.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, để đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện một cách chính xác để lựa chọn đúng cán bộ; đồng thời phải tạo dựng khuôn khổ pháp lý, quy định để cán bộ không dám và không thể tham nhũng, tiêu cực...

Đổi mới phương thức lãnh đạo cần phải phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng loại hình tổ chức Đảng trong Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, đơn vị kinh tế...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị phải hiển diện trong chỉ đạo hằng ngày của từng tổ chức Đảng, từng cấp ủy; cụ thể hóa bằng phong cách làm việc, lề lối làm việc ngày càng hiện đại...

doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-2-

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Viết Thành

 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 khóa XIII sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, cho ý kiến.

(Theo: http://phunuvietnam.vn/doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-phai-hien-dien-trong-chi-dao-hang-ngay-202206172208496.htm)