Các lãnh đạo LienVietPostBank và người nhà đăng ký mua hàng chục triệu cổ phiếu LPB, giá 10.000 đồng/cp

08/06/2024 07:12

Hơn 34 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được LienVietPostBank chào bán cho 23 cá nhân, bao gồm nhiều lãnh đạo và người thân.
crawl-20220618094149203.jpg?width=700

Chủ tịch HĐQT Huỳnh Ngọc Huy phát biểu tại đại hội cổ đông 2022 của LienVietPostBank. (Ảnh: LPB).

Tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank – Mã: LPB) tổ chức đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 21,395%. Tổng số cổ phần chào bán là 265 triệu đơn vị, giá chào bán 10.000 đồng/cp.

LienVietPostBank dự kiến thu về 2.650 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Thực tế, các cổ đông chỉ mua 230,82 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 2.380,2 tỷ đồng.

Số 34,18 triệu cổ phần chưa phân phối hết sẽ được LienVietPostBank chào bán cho 23 cá nhân, bao gồm nhiều cổ đông nội bộ và người thân. Thời gian nộp tiền mua là từ ngày 17/6 đến 22/6. Giá chào bán lần này cũng là 10.000 đồng/cp như đợt phát hành ban đầu.

Các cổ phần phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Huỳnh Ngọc Huy đăng ký mua 300.000 đơn vị. Khối lượng đặt mua nhiều nhất là 10 triệu đơn vị, ít nhất là 100.000 đơn vị, chi tiết như sau:

lpb-stock-distribution-20220618094039600

Anh trai của Phó Chủ tịch HĐQT Dương Công Toàn là người đăng ký lượng cổ phiếu LPB lớn nhất.

Kết phiên 17/6 vừa qua, giá cổ phiếu LPB dừng ở 12.000 đồng/cp, tức là cao hơn 20% so với giá phân phối lại cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường đạt 14.863 tỷ đồng.

lpb-17-6-self-20220618094040427.png?widt

Giá cổ phiếu LPB hiện nay thấp hơn 40% so với đầu năm 2022.

(Theo: http://vietnambiz.vn/cac-lanh-dao-lienvietpostbank-va-nguoi-nha-dang-ky-mua-hang-chuc-trieu-co-phieu-lpb-gia-10000-dongcp-20226189455866.htm)