Tâm nguyện của cha

Đó là một cuốn phim về tình cảm gia đình với sự đấu tranh giữa lòng thương và sự ích kỷ, giữa sự thương hại và lòng can đảm ...