Bộ Y tế: "Nhiều nơi thiếu thuốc, trang thiết bị là do tâm lý lo ngại, sợ sai, không dám đấu thầu, mua sắm"

Chiều 17/6, Bộ Y tế đã cung cấp thông tin báo chí về vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế được phản ánh trong nhiều ngày qua.

1 2>